Konserwacja, atestacja

Dedykowany i przeszkolony personel Carl Stahl Tech Service wykonuje okresowe konserwacje Urządzeń Transportu Bliskiego zarówno oferowanego i sprzedanego przez nas jak i wszystkich innych producentów.


Okresowe przeglądy konserwacyjne wykonujemy doraźnie lub w oparciu o umowy ramowe podpisywane z naszymi klientami. Zakresy tych przeglądów są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zaleceniami producentów, wytycznymi UDT i dobrą praktyką techniczną.

Tego typu usługi realizujemy zarówno w siedzibie naszej firmy jak i w siedzibie użytkownika, jest to zależnie od gabarytów, typu urządzenie oraz rodzaju czynności kontrolnych niezbędnych do przeprowadzenia.

Kontakt w sprawie tego typu usług:

serwis@carlstahl.pl

telefon: +48 697 790 118