Krążki linowe

Zwrotne krążki linowe

eżeli liny stalowe są prowadzone przez rolki zwrotne, to żywotność tych pierwszych zależy od dopasowania odpowiedniej rolki zwrotnej do właściwej konstrukcji liny. 

Żywotność lin stalowych zależy od: 

  • geometrii rowka
  • stosunku średnicy rowka do średnicy liny
  • jakości powierzchni rowka
  • materiału z którego wykonana jest rolka
  • konstrukcji liny

Szczególnie stosunek średnicy rowka do średnicy liny powinien być dobierany następująco w zależności od konstrukcji liny:

 

Zalecana minimalna średnica krążków linowych

Konstrukcja linyŚrednica rowka 
w mm
Seilkonstruktion 7x7 i 6x7+FC 42 x średnica liny 
(bez powleczenia)
Seilkonstruktion 7x7 i 6x7+FC 25 x średnica liny 
(bez powleczenia)
Seilkonstruktion 8x19+7x7 16 x średnica liny 
(bez powleczenia)

D = Średnica rowka

d = Średnica liny łącznie z powłoką

r = Promień rowka = 0,53 x d

α = Kąt rozwarcia rowka = 60°