Zawiesie pasowe wg normy PN-EN 1492-1, dwustronne zabezpieczenie SX, z dwoma wzmocnionymi ogniwami [ nr: 251030000153 ]

Zawiesie pasowe wg normy PN-EN 1492-1, dwustronne zabezpieczenie SX,  z dwoma wzmocnionymi ogniwami


Profil taśmy około
w mm

 

Udźwig przełożenia
w kg

 

Udźwig bezpośredni
w kg

 

Typ

Wielkość pętli
w mm

 

Nr artykułuDługość L w m
234568

30 x 13

60 x 13

90 x 13

2000

4000

6000

1000

2000

3000

PB 1000-SX/DD

PB 2000-SX/DD

PB 3000-SX/DD

65/120

80/140

100/180

25103000...

25103000...

25103000...

...015330

...015336

...015342

...015331

...015337

...015343

...015332

...015338

...015344

...015333

...015339

...015345

...015334

...015340

...015346

...015335

...015341

...015347

120 x 13

150 x 13

180 x 13

8000

10000

12000

4000

5000

6000

PB 4000-SX/DD

PB 5000-SX/DD

PB 6000-SX/DD

152/220

187/250

223/290

25103000...

25103000...

25103000...

...015348

...015354

...015360

...015349

...015355

...015361

...015350

...015356

...015362

...015351

...015357

...015363

...015352

...015358

...015364

...015353

...015359

...015365

240 x 13

300 x 13

16000

20000

8000

10000

PB 8000-SX/DD

PB 10000-SX/DD

290/370

355/440

25103000...

25103000...

-

-

...015366

...015371

...015367

...015372

...015368

...015373

...015369

...015374

...015370

...015375