Zawiesie pasowe wg DIN EN 1492-1, powłoka secuflex strona przednia, strona tylna powłoka secutex® Po [ nr: 25103000015 ]

Zawiesie pasowe wg DIN EN 1492-1, powłoka secuflex strona przednia, strona tylna powłoka secutex® Po


Profil taśmy około
w mm

 

Udźwig przełożenia
w kg

 

Udźwig bezpośredni
w kg

 

Typ

Wielkość pętli
w mm

 

Nr artykułuDługość L w m
234568

30 x 13

60 x 13

90 x 13

2000

4000

6000

1000

2000

3000

PB 1000-SX

PB 2000-SX

PB 3000-SX

300

300

400

25103000...

25103000...

25103000...

...015260

...015266

...015272

...015261

...015267

...015273

...015262

...015268

...015274

...015263

...015269

...015275

...015264

...015270

...015276

...015265

...015271

...015277

120 x 13

150 x 13

180 x 13

8000

10000

12000

4000

5000

6000

PB 4000-SX

PB 5000-SX

PB 6000-SX

400

500

700

25103000...

25103000...

25103000...

...015278

...015284

...015290

...015279

...015285

...015291

...015280

...015286

...015292

...015281

...015287

...015293

...015282

...015288

...015294

...015283

...015289

...015295

240 x 13

300 x 13

16000

20000

8000

10000

PB 8000-SX

PB 10000-SX

800

1000

25103000...

25103000...

-

-

...015296

...015301

...015297

...015302

...015298

...015303

...015299

...015304

...015300

...015305