Zawiesia łańcuchowe, 2-cięgnowe z ogniwem owalnym [ nr: 2510100001 ]

Zawiesia łańcuchowe, 2-cięgnowe z ogniwem owalnym


Wielkość
nominalna
łańcucha
w mm

Udźwig 2 cięgien przy kącie
rozwarcia w kg

Nr artykułu

0 - 45° 

45 - 60°

6

7

8

1250

1750

2150

900

1250

1550

25101000015988

25101000016000

25101000016012

10

13

16 (G5)

3450

5400

7000

2450

3850

5000

25101000016024

25101000016033

25101000016039