Wydłużenie

W przypadku TechnoCables rozróżnia się dwa różne rodzaje wydłużenia - wynikające z samej konstrukcji i wynikające z materiału

Wydłużenie wynikające z konstrukcji

Przy produkcji lin i splotów powstają pomiędzy pojedynczymi drutami i splotami małe luki. Pod obciążeniem zagęszcza się cała wiązka, z tego powodu dochodzi do lekkiego wydłużenia. Wydłużenie wynikające z konstrukcji nie jest stałe dla wszystkich rodzajów lin, zależy od konstrukcji i długości zwicia.

Wydłużenie materiału

Przy tym rodzaju wydłużenia mamy do czynienia z faktycznym wydłużeniem pojedynczych drutów splotu lub liny. Powstaje ono wtedy, gdy lina lub splot jest obciążony do punktu odkształcenia materiału. Wydłużenie jest względnie proporcjonalne do użytego obciążenia. Obciążona lina powraca po odciążeniu mniej więcej do swojej długości początkowej, o ile druty nie zostały rozciągnięte ponad miarę i nie doszło do plastycznej deformacji.

Jakościowy przebieg odporności na zrywanie i wydłużenia przy różnych rodzajach konstrukcji lin i splotów