VIP - Zawiesie łańcuchowe wieńcowe, proste bez końca ze skracaczem, Typ VKREV [ nr: 251015000151 ]

VIP - Zawiesie łańcuchowe wieńcowe, proste bez końca ze skracaczem, Typ VKREV


Wielkość
nominalna
łańcucha
w mm

Udźwig 2 cięgien w t
przy kącie rozwarcia

Nr artykułu
0-45°45-60°

6

8

10

1,65

2,75

4,4

1,2

2

3,2

25101500015101

25101500015106

25101500015111

13

16

20*

7,5

11

17,6

5,3

8

12,8

25101500015116

25101500015121

25101500015126

22*

28*

22

44,1

16

31,5

25101500015131

25101500015136

*Minimalna długość użytkowa 2m