VIP - Zawiesie łańcuchowe wieńcowe, proste bez końca, Typ VKRE [ nr: 251015000150 ]

VIP - Zawiesie łańcuchowe wieńcowe, proste bez końca, Typ VKRE


Wielkość
nominalna
łańcucha
w mm

Udźwig 2 cięgien w t
przy kącie rozwarcia

Nr artykułu
0-45°45-60°

6

8

10

1,65

2,75

4,4

1,2

2

3,2

25101500015061

25101500015066

25101500015071

13

16

20*

7,5

11

17,6

5,3

8

12,8

25101500015076

25101500015081

25101500015086

22*

28*

22

44,1

16

31,5

25101500015091

25101500015096

 *Minimalna długośc użytkowa 2m