VIP - Zawiesie łańcuchowe wieńcowe, podwójne ze skracaczami, Typ VKRDV [ nr: 251015000152 ]

VIP - Zawiesie łańcuchowe wieńcowe, podwójne ze skracaczami, Typ VKRDV


Wielkość
nominalna
łańcucha
w mm

Udźwig 2 cięgien w t
przy kącie rozwarcia

Nr artykułu
0-45°45-60°

6

8

10

2,55

4,25

6,8

1,8

3

4,8

25101500015215

25101500015220

25101500015225

13

16

20

22

11,2

17

27,2

34

8

12

19,2

24

25101500015230

25101500015235

25101500015240

25101500015245