VIP - Zawiesie łańcuchowe wieńcowe, podwójne Typ VKRD [ nr: 25101500015 ]

VIP - Zawiesie łańcuchowe wieńcowe, podwójne Typ VKRD


Wielkość
nominalna
łańcucha
w mm

Udźwig 2 cięgien w t
przy kącie rozwarcia

Nr artykułu
0-45°45-60°

6

8

10

2,55

4,25

6,8

1,8

3

4,8

25101500015180

25101500015185

25101500015190

13

16

20*

22*

11,2

17

27,2

34

8

12

19,2

24

25101500015195

25101500015200

25101500015205

25101500015210

*Minimalna długość użytkowa 2m