VIP - Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe z hakiem z zabezpieczeniem VIP–Cobra i skracaczami MULTI [ nr: 25101000016 ]

VIP - Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe z hakiem z zabezpieczeniem VIP–Cobra i skracaczami MULTI


Nominalna
wielkość
łańcucha
w mm
Udźwig 2 cięgien w t
przy kącie rozwarcia
Średnica ogniwa (B) w mmNr artykułu
0-45°45-60°

6

8

3,15

5,25

2,25

3,75

75

90

25101000016456

25101000016466

10

13

16

8,4

14

21

6

10

15

100

110

140

25101000016478

25101000016484

25101000016490

20*

22*

33,6

42**

24

30

190

190

25101000016496

25101000016503

*Długość użytkowa od 2 m

cobra vmvk vip