VIP - Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe z hakiem z zabezpieczeniem VIP-Cobra [ nr: 25101000016 ]

VIP - Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe z hakiem z zabezpieczeniem VIP-Cobra


Nominalna
wielkość
łańcucha
w mm

Udźwig 4 cięgien w t
przy kącie rozwarcia

Średnica ogniwa (B) w mmNr artykułu
0-45° 45°-60°

4

6

8

1,32

3,15

5,25

0,95

2,25

3,75

35

75

90

25101000016583

25101000016553

25101000016560

10

13

16

8,4

14

21

6

10

15

100

110

140

25101000016510

25101000016517

25101000016525

20*

22*

33,6

42

24

30

190

190

25101000016533

25101000016543

*Długość użytkowa od 2 m