VIP - Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe z hakiem skracającym i hakiem Cobra [ nr: 25101000016 ]

VIP - Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe z hakiem skracającym i hakiem Cobra


Nominalna
wielkość
łańcucha
w mm

Udźwig 4 cięgien w t
przy kącie rozwarcia
Średnica ogniwa (B) w mmNr artykułu
0-45°45-60°

6

8

10

3,15

5,25

8,4

2,25

3,75

6

75

90

100

25101000016460

25101000016472

25101000016421

13

16

20*

22*

14

21

33,6

42

10

15

24

30

110

140

190

190

25101000016427

25101000016433

25101000016439

25101000016446

 

*Długość użytkowa od 2 m