VIP - Zawiesie łańcuchowe 2-cięgnowe z hakiem z zabezpieczeniem VIP–Cobra i skracaczami MULTI [ nr: 25101000016 ]

VIP - Zawiesie łańcuchowe 2-cięgnowe z hakiem z zabezpieczeniem VIP–Cobra i skracaczami MULTI


Nominalna
wielkość
łańcucha
w mm
Udźwig 2 cięgien w t
przy kącie rozwarcia
Średnica ogniwa (B) w mmNr artykułu
0-45°45-60°

6

8

2,1

3,5

1,5

2,5

60

75

25101000016160

25101000016168

10

13

16

5,6

9,5

14

4

6,7

10

90

100

110

25101000016063

25101000016081

25101000016099

20*

22*

28*

22,4

28

45

16

20

31,5

180

180

250

25101000016119

25101000016136

25101000016153

*Długość użytkowa od 2m


vmvk cobra