VIP - Zawiesie łańcuchowe 2-cięgnowe z hakiem z zabezpieczeniem VIP-Cobra [ nr: 25101000016 ]

VIP - Zawiesie łańcuchowe 2-cięgnowe z hakiem z zabezpieczeniem VIP-Cobra


Nominalna
wielkość
łańcucha
w mm

Udźwig 2 cięgien w t
przy kącie rozwarcia

Średnica ogniwa (B) w mmNr artykułu
0-45° 45°-60°

4

6

8

0,88

2,1

3,5

0,63

1,5

2,5

30

60

75

25101000016575

25101000016175

25101000016183

10

13

16

5,6

9,5

14

4

6,7

10

90

100

110

25101000016055

25101000016073

25101000016091

20*

22*

28*

22,4

28

45

16

20

31,5

180

180

250

25101000016109

25101000016126

25101000016143

*Długość użytkowa od 2 m