VIP - Zawiesie łańcuchowe 2-cięgnowe z hakiem skracającym i hakiem Cobra [ nr: 25101000016 ]

VIP - Zawiesie łańcuchowe 2-cięgnowe z hakiem skracającym i hakiem Cobra


Nominalna
wielkość
łańcucha
w mm

Udźwig 2 cięgien w t
przy kącie rozwarcia
Średnica ogniwa (B) w mmNr artykułu
0-45°45-60°

6

8

10

2,1

3,5

5,6

1,5

2,5

4

60

75

90

25101000016401

25101000016407

25101000016369

13

16

20*

22*

9,5

14

22,4

28

6,7

10

16

20

100

110

180

180

25101000016375

25101000016381

25101000016387

25101000016394

 

*Długość użytkowa od 2 m