Trawersa z wypalanym uchem stanowiącym punkt zawieszenia [ nr: 8200 ]

Trawersa z wypalanym uchem stanowiącym punkt zawieszenia  / Trawersy

Pasuje do haka ładunkowego wg DIN 15401 i z przestawnymi w rastrze bezpiecznymi hakami.


Udźwig
w kg
Szerokość robocza
max./min. L w mm
Wymiar rastru R
w mm
Wysokość
zabudowy h w mm
Wymiary ucha
w mm
Waga około
w kg
Nr artykułu

3000

3000

3000

2000/750

3000/1500

4000/2250

5 x 125

5 x 150

5 x 175

360

380

400

80 x 120

80 x 120

80 x 120

85

130

205

8200.20.30

8200.30.30

8200.40.30

5000

5000

5000

2000/750

3000/1500

4000/2250

5 x 125

5 x 150

5 x 175

420

460

490

80 x 120

80 x 120

80 x 120

95

190

275 

8200.20.50

8200.30.50

8200.40.50

8000

8000

8000

2000/500

3000/1250

4000/2250

5 x 150

5 x 175

5 x 175

520

560

580

100 x 150

100 x 150

100 x 180

145

250

360 

8200.20.80

8200.30.80

8200.40.80

10000

10000

10000

2000/500

3000/1250

4000/2250

5 x 150

5 x 175

5 x 175

540

580

620

100 x 150

100 x 150

100 x 150

180

300

420 

8200.21.00

8200.31.00

8200.41.00

Wszystkie trawersy są bez dopłaty malowane farbą zabezpieczającą w kolorze żółtym (RAL 1004) wg DIN 15026.

Możliwe wykonania o większej szerokości roboczej – ponad 4,0 m. Na zapytanie.

Mniejsze udźwigi – na zapytanie.