Specjalne szakle widełkowe [ nr: 6561 ]


Wielkość
nominalna
łańcucha
w mm
Udźwig
w t
Wielkość
nominalna
Wymiary w mmWaga
ok.
1 szt
w kg
Nr artykułu
EDCFB1B2

10

13

16

18

3,15

5,3

8

10

10-8

13-8

16-8

18-8

64

82,5

99

115

16

20

24

30

32

40

48

60

36

49

56

63

21

27

33

42

47

61

75

100

0,61

1,24

2,1

3,93

6561.80.10

6561.80.13

6561.80.16

6561.80.18