Precyzyjne wózki jezdne

Precyzyjne wózki jezdne / Suwnice

Optymalne prowadzenie przez doskonałe wpasowywanie wózka w przestrzeń profilu. brak przechylania pomostów suwnicy

Przeniesienie obciążenia wciągnika oraz sił nacisku górnych rolek prowadzących (np.: przy zastosowaniu teleskopu w pomostach suwnic lub użyciu manipulanta)

Opcjonalne wykonanie z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym lub aluminium.