Pompy ręczne 700 bar [ nr: 78HP ]

Pompy ręczne 700 bar  / Hydraulika

  • Jedno lub dwustopniowe
  • Zawory 2 lub 4-drożne (typ D)


 

TypTyp
zaworu
Wydajność
w cm3
Pojemność
olejowa
w l 
Waga
w kg
Nr artykułu
1.Stopień2.Stopień

HP 110

HP 211

2-drożny

2-drożny

2,9

12,9

-

1,0

1,00

0,5

5,6

2,0

78HP.01.10

78HP.02.11

HP 212

HP 227

HP 232

HP 257

HP 252

HP 245

HP 232D

HP 252D

HP 245D

HP 227 FP

HP 227 FPC*

2-drożny

2-drożny

2-drożny

2-drożny

2-drożny

2-drożny

4-drożny

4-drożny

4-drożny

2-drożny

2-drożny

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

113,0

12,9

12,9

113,0

12,9

12,9

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

4,0

2,3

2,3

4,0

2,3

2,3

1,00

2,30

2,00

5,00

5,00

10,00

2,00

5,00

10,00

2,30

2,30

4,0

10,5

6,9

15,2

11,6

29,5

8,7

13,6

29,5

12,5

14,5

78HP.02.12

78HP.02.27

78HP.02.32

78HP.02.57

78HP.02.52

78HP.02.45

78HP.02.32D

78HP.02.52D

78HP.02.45D

78HP.02.27FP

78HP.02.27FPC

*komplet z wężem oraz manometrem