Pętla łańcuchowa z ogniwem owalnym [ nr: 251015000150 ]

Pętla łańcuchowa z ogniwem owalnym  / Zawiesia łańcuchowe

  • Z ogniwem AK2 z łącznikami łańcucha
  • Zawiesie łańcuchowe wg EN 818-2, klasa 8
  • Z tabliczką znamionową


Rozmiar
łańcucha
w mm
Dopuszczalne obciążenie
robocze
Wymiar w punkcie BNr artykułu
0-45°45-60°

6

8

10

1,23

2,2

3,6

0,9

1,6

2,5

60

60

75

25101500015001

25101500015007

25101500015013

13

16

5,8

9,0

4,24

6,4

90

110

25101500015019

25101500015025