Kierunek zwicia

Kierunek zwicia mówi o kierunku, w którym w splotach (linach) druty zewnętrzne (sploty zewnętrzne) oplecione są wokół drutu wewnętrznego (rdzenia). 

Gdy druty zewnętrzne (sploty zewnętrzne) oplecione są w kierunku lewym wokół drutu wewnętrznego (rdzenia) mówimy o zwiciu S lub lewym kierunku zwicia. 

Gdy druty zewnętrzne (sploty zewnętrzne) oplecione są w kierunku prawym wokół drutu wewnętrznego (rdzenia) mówimy o zwiciu Z lub prawym kierunku zwicia. 

Przy linach rozróżniamy dodatkowo, czy lina jest spleciona we współzwiciu czy przeciwzwiciu. Standardowo dostarczane są liny przeciwzwite prawe.

S-zwicie lewe Z-zwicie prawe Przeciwzwicie prawe sZ Przeciwzwicie lewe zS Współzwicie prawe Współzwicie lewe
S-Schlag Z-Schlag Kreuzschlag Kreuzschlag Gleichschlag Gleichschlag