Okablowanie/doprowadzenie prądu dla Aluminiowych suwnic bramowych [ nr: 1040150001508 ]

Okablowanie/doprowadzenie prądu dla Aluminiowych suwnic bramowych

  • Aluminiowa suwnica bramowa jest dostarczana gotowa do podłączenia i użytkowania
  • Prąd zmienny 400V/16A, 50 Hz, 5-biegunowy z przełącznikiem
  • Zmiennik faz CEE-podłączenie, 5- biegunowe
  • Podłączenie elektryczne wciągnika łańcuchowego następuje przy pomocy 6-biegunowego złącza wtykowego, (Stopień ochrony wg. DIN EN 60 529 IP66)
  • Wszystkie komponenty elektryczne, przy normalnych warunkach użytkowania, nadają się do pracy wewnątrz jak i na zewnątrz.

 


Do wszystkich suwnicNr artykułu

Z "jednym dźwigarem": linia zwijakowa PUR

10401500015084
Z "dwoma dźwigarami": linia zwijakowa PUR 10401500015083