Ochrona ostrych krawędzi do taśm i lin [ nr: 5080 ]

Ochrona ostrych krawędzi do taśm i lin  / Osprzęt

  • Z zabezpieczeniem magnetycznym
  • przegubowe rozwiązanie
  • z aluminium
  • powierzchnia do zabezpieczenia może mieć inny kąt krawędzi niż 90°


Wymiary w mm

Waga
1 szt.
w kg
Nr artykułu

A

BCDE
110 45 90 100 180 2,4 5080.00.80
102 30 155 182 190 5,1 5080.01.50