Ochrona ostrych krawędzi do lin dla przemysłu stoczniowego [ nr: 5086 ]

Ochrona ostrych krawędzi do lin dla przemysłu stoczniowego

  • Z zabezpieczeniem magnetycznym
  • Konstrukcja dla dwóch lin 
  • Specjalne wykonanie dla rozstawu blach do 20mm
  • Możliwy kąt ochrony mniejszy niż 90°


A

BCDEWaga
1 szt.
w kg
Nr artykułu
110 95 85 255 230 15,5 5086.00.70