Nierdzewne zawiesie łańcuchowe wieńcowe o obwodzie zamkniętym spawane,klasa 6, 1.4404 [ nr: 2510150001517 ]

Nierdzewne zawiesie łańcuchowe wieńcowe o obwodzie zamkniętym spawane,klasa 6, 1.4404

Klasa 6

Długość użytkowa ,,L" 1m = obwód 2m 

Standardowa długość „L“ = 1m

Powierzchnia: błyszcząca


 

Nominalna
wielkość
łańcucha
w mm

Udźwig przy kącie
rozwarcia w kg

Długość
użytkowa „L“
w m

Nr artykułu

Przy
obwiązywaniu

0 - 45° 45 - 60°

4 x 12

5 x 15

6 x 18

800

1260

1800

450

700

1000

300

500

700

1

1

1

25101500015172

25101500015173

25101500015174

7 x 21

8 x 24

10 x 30

2500

3100

4900

1400

1700

2700

1000

1200

1950

1

1

1

25101500015175

25101500015176

25101500015177

13 x 39

16 x 48 (G5)

7700

10000

4300

5600

3050

4000

1

1

25101500015178

25101500015179