Zwrotne krążki linowe

Jeżeli liny stalowe są prowadzone przez rolki zwrotne, to żywotność tych pierwszych zależy od dopasowania odpowiedniej rolki zwrotnej do właściwej konstrukcji liny. 

Żywotność lin stalowych zależy od: 

  • geometrii rowka
  • stosunku średnicy rowka do średnicy liny
  • jakości powierzchni rowka
  • materiału z którego wykonana jest rolka
  • konstrukcji liny

Szczególnie stosunek średnicy rowka do średnicy liny powinien być dobierany następująco w zależności od konstrukcji liny:

 

Zalecana minimalna średnica krążków linowych

Konstrukcja linyŚrednica rowka 
w mm
Seilkonstruktion 7x7 i 6x7+FC 42 x średnica liny 
(bez powleczenia)
Seilkonstruktion 7x7 i 6x7+FC 25 x średnica liny 
(bez powleczenia)
Seilkonstruktion 8x19+7x7 16 x średnica liny 
(bez powleczenia)


D = Średnica rowka

d = Średnica liny łącznie z powłoką

r = Promień rowka = 0,53 x d

α = Kąt rozwarcia rowka = 60°