Informujemy, że kontakt z nami poprzez ponizsze adresy mailowe czy numery telefonów wiąże się z koniecznoscią przetwarzania Państwa danych w zakresie opisanym szczegółowo na zakładce RODO.

TAK - wyrażam zgodę                                                                           NIE - nie wyrażam zgody

 

Kontakt

Carl Stahl Tech Service Sp. z o.o.
ul. Spokojna 3
74-404 Cychry

tel.: +48 95 7288885
fax.: +48 95 7288886
e-mail: biuro@carlstahl.pl

DZIAŁ HANDLOWY I MARKETING

Monika Wawrzyniak
Koordynator ds Handlowych i Marketingu
+48 95 728 88 87 / +48 501 956 744
monika.wawrzyniak@carlstahl.pl

   
Anna Szczepaniak
+48 95 728 88 85 
anna.szczepaniak@carlstahl.pl
   Katarzyna Gołębiowska
+48 95 728 88 92 
katarzyna.golebiowska@carlstahl.pl

Krzysztof Łukin
+48 95 760 77 25 
krzysztof.lukin@carlstahl.pl

   


REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

Paweł Krzan
Rejon: Wielkopolska, Dolny Śląsk, Opolskie
+48 697 790 120 
pawel.krzan@carlstahl.pl
  Mateusz Dudek
Rejon: Śląsk, Małopolska, Podkarpacie, Świętokrzyskie
+48 669 150 130 
mateusz.dudek@carlstahl.pl
     
Mariusz Fijas
Rejon: Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-mazurskie
+48 609 060 124
mariusz.fijas@carlstahl.pl
   
     
     


WSPARCIE TECHNICZNE

Robert Wrótniak
Architektura ; Serwis ; IT ; RODO 
+48 697 790 118
robert.wrotniak@carlstahl.pl
 

Edyta Tomala
Specjalista ds Dokumentacji Techniczej 
+48 501 956 766
edyta.tomala@carlstahl.pl

     
     

 

     

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carl Stahl Tech Service Sp. z o.o.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - rodo@carlstahl.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora oraz w celu ewentualnego przygotowania oferty handlowej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt i uczesniczace w opracowaniu oferty
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu i przygotowania oferty handlowej

Wszelkie opcje zwiazane z Państwa prawami tyczacymi ODO w naszej firmie dostępne są na stronie RODO