Kołowrót tarczowy

Przy przesłaniu z powrotem kołowrotu w przeciągu 2 miesięcy na własny koszt w nienaruszonym stanie zwracamy 2/3 jego wartości.


Do liny o masieNr artykułu

do 100 kg

100 do 200 kg

200 do 300 kg

0041.00.01

0041.00.02

0041.00.03

300 do 500 kg

500 do 750 kg

750 do 1000 kg

0041.00.05

0041.00.07

0041.00.10

1000 do 1500 kg

1500 do 2500 kg

2500 do 4000 kg

0041.00.15

0041.00.25

0041.00.40

4000 do 6000 kg

6000 do 8000 kg

8000 do 10000 kg

0041.00.60

0041.00.80

0041.01.00