ICE - Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe, ze skracaczem, z hakiem z zabezpieczeniem ICE-STAR Hak [ nr: 25101000015 ]

ICE - Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe, ze skracaczem, z hakiem z zabezpieczeniem ICE-STAR Hak


Nominalna wielkość
łańcucha
w mm

Udźwig 4 cięgien
przy kącie rozwarcia w t

Wymiar B w mmNr artykułu
0- 45°45- 60°

6

8

10

13

16

3,75

6,3

10,6

17,0

26,5

2,7

4,5

7,5

11,8

19

90

100

110

140

190

25101000015816

25101000015852

25101000015888

25101000015924

25101000015960