ICE - Zawiesie łańcuchowe 2-cięgnowe, ze skracaczem, z hakiem z zabezpieczeniem ICE-STAR Hak [ nr: 25101000015 ]

ICE - Zawiesie łańcuchowe 2-cięgnowe, ze skracaczem, z hakiem z zabezpieczeniem ICE-STAR Hak


Nominalna wielkość
łańcucha
w mm

Udźwig 2 cięgien
przy kącie rozwarcia w t

Wymiar B w mmNr artykułu
0- 45°45- 60°

6

8

10

13

16

2,5

4,25

7,1

11,2

17,0

1,8

3,0

5,0

8,0

12,5

75

90

100

110

180

25101000015804

25101000015840

25101000015876

25101000015912

25101000015948