ICE - Zawiesie łańcuchowe 1-cięgnowe, ze skracaczem, z hakiem z zabezpieczeniem ICE-STAR Hak [ nr: 25101000015 ]

ICE - Zawiesie łańcuchowe 1-cięgnowe, ze skracaczem, z hakiem z zabezpieczeniem ICE-STAR Hak


Nominalna wielkość
łańcucha
w mm

Udźwig 1-cięgna prosty
bezpośredni
w t

Wymiar B w mm

Nr artykułu

6

8

10

13

16

1,8

3,0

5,0

8,0

12,5

60

75

90

100

140

25101000015792

25101000015828

25101000015964

25101000015900

25101000015936