Hak z zabezpieczeniem BK [ nr: 5150 ]

Hak z zabezpieczeniem BK  / Osprzęt

Automatycznie samozamykający i blokujący.
Materiał: zgodnie z klasą jakości 8, ulepszony cieplnie.
Wykończenie: lakierowany na czerwono.


Wielkość
nominalna
w mm

Udźwig
w kg

Wymiary w mmWaga
1 szt.
w kg
Nr artykułu
LBEFGH

6

7/8

10

1120

2000

3150

109

135

168

28

34

45

21

25

33

11

12

16

16

20

25

21

26

30

0,5

0,9

1,6

5150.00.10

5150.00.20

5150.00.32

13

16

18

22

5300

8000

12500

15000

205

251

290

322

51

60

70

80

40

50

60

70

20

27

30

32

35

36

60

62

40

50

67

70

3,25

6,0

9,8

14,4

5150.00.50

5150.00.80

5150.01.20

5150.01.50