Informujemy, że kontakt z nami poprzez ponizsze adresy mailowe czy numery telefonów wiąże się z koniecznoscią przetwarzania Państwa danych w zakresie opisanym szczegółowo na zakładce RODO.

Kontakt

Carl Stahl Tech Service Sp. z o.o. 

ul. Spokojna 3 

74-404 Cychry

tel.: +48 95 7288885 

fax.: +48 95 7288886 

e-mail: biuro@carlstahl.pl

DZIAŁ HANDLOWY I MARKETING

Monika Wawrzyniak

Koordynator ds Handlowych i Marketingu

+48 95 728 88 87 / +48 501 956 744

monika.wawrzyniak@carlstahl.pl

Anna Szczepaniak

+48 95 728 88 85 

anna.szczepaniak@carlstahl.pl

Katarzyna Gołębiowska

+48 95 728 88 92 

katarzyna.golebiowska@carlstahl.pl

Krzysztof Łukin

+48 95 760 77 25 

krzysztof.lukin@carlstahl.pl

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

Paweł Krzan

Rejon: Wielkopolska, Dolny Śląsk, Opolskie

+48 697 790 120 

pawel.krzan@carlstahl.pl

Mateusz Dudek

Rejon: Śląsk, Małopolska, Podkarpacie, Świętokrzyskie

+48 669 150 130 

mateusz.dudek@carlstahl.pl

Mariusz Fijas

Rejon: Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-mazurskie

+48 609 060 124 

mariusz.fijas@carlstahl.pl

WSPARCIE TECHNICZNE

Robert Wrótniak

Architektura ; Serwis ; IT ; RODO 

+48 697 790 118

robert.wrotniak@carlstahl.pl

Edyta Tomala

Specjalista ds Dokumentacji Techniczej 

+48 501 956 766

edyta.tomala@carlstahl.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carl Stahl Tech Service Sp. z o.o.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - rodo@carlstahl.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora oraz w celu ewentualnego przygotowania oferty handlowej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt i uczesniczace w opracowaniu oferty

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu i przygotowania oferty handlowej

Wszelkie opcje zwiazane z Państwa prawami tyczacymi ODO w naszej firmie dostępne są na stronie RODO