RFID - Carl Stahl

Carl Stahl Tech Service oferuje swoim klientom możliwość cechowania i elektronicznej obsługi wszystkich urządzeń transportu bliskiego i ich osprzętu. System RFID dzięki indywidualnemu i niepowtarzalnemu numerowaniu elektronicznym znacznikiem pozwala na jednoznaczna identyfikację i prowadzenie elektronicznej inwentaryzacji praktycznie wszelkich wymagających nadzoru  zasobów użytkownika.

RFID1.jpgRFID2.jpg
RFID3.jpgRFID3a.jpg

Indywidualny kod identyfikacyjny odczytany przy użyciu skanera RFID jest wyświetlany na ekranie urządzenia mobilnego , może to być telefon, tablet czy laptop. Klient może pracować w oparciu o własne programy bazo-daniowe albo skorzystać z gotowego systemu online oferowanego przez Carl Stahl Tech Service.

System identyfikuje każde cechowane u użytkownika urządzenie wyposażone w znacznik  RFID i przechowuje na serwerze wszystkie informacje istotne dla klienta, mogą  to być np Deklaracje Zgodności CE, atesty, protokoły badan, decyzje UDT, instrukcje obsługi, DTR-ki i tym podobne. To użytkownik decyduje kto z jego pracowników ma dostęp do konkretnych zasobów.

RFID4.jpgRFID5.jpg

RFID6.jpg


Zintegrowany system RFID Carl Stahl Tech Service może nadzorować terminy kolejnych przeglądów, badań czy atestacji używanego sprzętu i w określonych wcześniejszych terminach przypominać użytkownikowi o konkretnych wydarzeniach czy konieczności wykonania określonych czynności. W oparciu o wprowadzone przez klienta dane pracownicy dedykowani po stronie Carl Stahl Tech Service mogą nadzorować terminowość i zgodność utrzymywanej na serwerze dokumentacji oraz np przygotowywać wcześniej ofertę tyczącą przeglądów konserwacyjnych czy atestacji UTB i osprzętu dźwigającego.

RFID7.jpg

Dostęp do danych mają wyłącznie osoby wyznaczone i upoważnione przez użytkownika, taki dostęp jest możliwy z każdego miejsca na ziemi, jedynym warunkiem jest dostęp do internetu.

Kontakt w sprawie tego typu usług:

serwis@carlstahl.pl

telefon: +48 697 790 118